PREVÁDZKA E-SHOPU BOLA UKONČENÁ

Vážení zákazníci,

ospravedlňujeme sa, ale prevádzka e-shopu bola ukončená. Objednávky už nie je možné vykonať.

Ďakujeme za pochopenie.
0komentárov

Pasívne bývanie

Bývať v pasívnom dome znamená predovšetkým ušetriť peniaze za energie potrebnej na vykurovanie, prípadne ochladzovanie miestností. Preniknite do tejto problematiky a porovnajte náklady na tieto stavby s aktuálnymi poplatkami.
Vydané: 08.02.2013 ▪ Autor: ▪ Prečítané: 2125x

Hmla za mnou, hmla predo mnou, chcem platiť málo, najlepšie nič za vykurovanie svoje nehnuteľnosti...

Naše recenzie by sa mohli stať trochu únavné a monotónne, preto si na chvíľu odskočíme od našej zoznamky s jednotlivými funkciami našej (vašej) domácnosti. V tejto chvíli konkrétne od spální a všetkého, čo s touto témou súvisí. Kam sa vydáme? Zaklínadlo nás prenieslo k trochu snovému riešenie vašej nehnuteľnosti, ale to, o čom niekedy snívame, nemusí byť nutne nereálne. Určite sa vám niekedy stalo, že vás sen hocikedy vydesil svojou skutočnosťou a boli ste radi za prebudenie. V našom prípade je to práve naopak. Nehnuteľnosť, ktorá má atribúty ekonomicky úsporného, ekologického a premysleného riešenie, vám vaše zdravé spanie rozhodne nezhorší. Žiadne nočné mory, kopanie do periny nad ránom, pot v zátylku. Tušíte správne, hovoríme o nízkoenergetických a pasívnych (prípadne aj nulových) domoch.

Ako na to?

1. Sociálny dom a škôlka - Kodaň, Dánsko, Foto: seier+seier
1. Sociálny dom a škôlka - Kodaň, Dánsko
Foto: seier+seier
Predkladám, že pasívny dom nie je novostavba, kde ďalších dvadsať rokov nesiahnete na poistky, nevyčistíte strešné žľaby alebo sifón pod umývadlom a vaňou. Pasivita sa netýka vás, ale vašej nehnuteľnosti. Predpokladá sa minimálna, až "nulová", vynaložená energie, teda aj výdavky na prevádzku. Rovnako tak nulový dom nie je stavba, kde sa napríklad počet podlaží, či miestností hranične blíži  nule. Ak chceme prirovnanie, tak trefnejšie by tu bolo možné dodať , že počítadlo (monitorujúce spotrebu energie na ochladenie alebo vykúrenie domu) má na svojom číselníku nepretržito nulu.

Pozrime sa najprv na kritériá, ktoré by daná stavba mala spĺňať. Chcete nehnuteľnosť, kde v lete je príjemná teplota a čerstvý vzduch, bez zbytočného vetrania a prievanu. V zime zase očakávame tepelnú pohodu, ktorá opäť súvisí s potrebnou mierou čerstvého vzduchu, príjemnou teplotou, bez teplotných výkyvov a otrasov, vlhkosťou a s minimálnymi nákladmi na tieto úkony.

2. Pasívny majiteľ nehnuteľnosti, Foto: doug_wertman
2. Pasívny majiteľ nehnuteľnosti
Foto: doug_wertman
Aké sú náklady na takú nehnuteľnosť? Nie sú výrazne odlišné od akejkoľvek novostavby, ak nestaviate ako alternatívne bývanie vzdušnú chalúpku, ktorá nie je predmetom našej verbálnej exkurzie.

Laicky, takéto bývanie nevyžaduje takmer žiadne vykurovanie klasického typu a využíva tepelné zisky od elektrospotrebičov, od slnečného žiarenia a v neposlednom rade aj od obyvateľov domu. Zisk z toho, čo "nepretopíme", nie je však jedinou devízou nášho riešenia. Filtrovaný a upravený vzduch umožňuje zdravé prostredie, bývanie bez plesní, zdravotných problémov z nečistôt a prachu.

 

Urobíme si také zhrnutie našich poznatkov:

 • ekonomické a ekologické bývanie
 • tepelná pohoda v akejkoľvek ročnej dobe
 • čisté zdravé prostredie

Všetko podčiarknuté a sčítané tvorí komfortné bývanie.

Nejaké čísla?

3. Nízkoenergetické bytové domy, Švédsko, Foto: La Citta Vita
3. Nízkoenergetické bytové domy
Švédsko
Foto: La Citta Vita
Pasívny dom spotrebuje ročne maximálne 15 kilowatthodín na meter štvorcový vykurovanej plochy.

Norma STN 73 0540 nám hovorí nasledovné:

"Pasívne domy sú budovy s ročnou mernou spotrebou tepla na vykurovanie nepresahujúcu 15 kWh / (m²a). Takto nízku energetickú spotrebu budovy možno kryť bez použitia obvyklej vykurovacej sústavy, iba so systémom núteného vetrania obsahujúcim účinné spätné získavanie tepla z odvádzaného vzduchu (rekuperáciou) a malé zariadenia pre dohrev vzduchu v období veľmi nízkych vonkajších teplôt, atď.“.

Ďalším spoločníkom v našom úspornom mariáši je spomínaný nízkoenergetický dom. V tomto prípade ho  počítame s ročnou mernou spotrebou tepla na vykurovanie nepresahujúc 50 kW /(m²a).

Keď mariáš, tak v troch, nulový dom (s prebytkom tepla) je dom s ročnou mernou spotrebou tepla na vykurovanie nepresahujúci 5 kWh / (m²a).

Takže v súhrne spotreba a náklady stúpajú od nulového domu, cez pasívny dom, nízkoenergetický dom a ďalej...

Pre porovnanie súčasná stavba s klasickým vykurovaním a vetraním oknami má ročnú mernú spotrebu tepla na vykurovanie 80 - 140 kWh / (m²a). Domy z predošlých časov s nedostatočným zaizolovaním, neekologickým pôvodným zdrojom vykurovania, vetraním oknami, majú ročnú mernú spotrebu tepla na vykurovanie okolo 200 kWh / (m²a). No a sme doma.

Je to novinka?

4. Nízkoenergetické bytové domy, Švédsko, Foto: La Citta Vita
4. Nízkoenergetické bytové domy
Švédsko
Foto: La Citta Vita
Štandard pasívneho domu vznikol v diskusiu medzi profesorom Bo Adamsnom z Lund University (Švédsko) a Wolfgangom Feist z Institut für Wohnen und Umwelt (Nemecko) v roku 1988. Prvé štyri domy boli podľa tohto štandardu realizované v Darmstadte (Nemecko) v roku 1990. Od doby prvých prototypov boli postavené už tisíce pasívnych domov, prevažne v nemecky hovoriacich krajinách a Škandinávii. Ako presadiť tieto myšlienky a návrhy vo svete? Je to beh na dlhú trať, o čom svedčí aj to, že v Severnej Amerike bol postavený prvý pasívny dom až v roku 2003 v štáte Illinois, ďalší, už certifikovaný, v Minnesote v roku 2006. V Českej republike bol prvý pasívny dom postavený v roku 2004, do roku 2008 ich boli už uvedené do prevádzky desiatky. V roku 2008 bol postavený sériový súbor 13 pasívnych domov v obci Koberovy u Turnova. Zdanlivo celý koncept nebol ničím novým  pod slnkom, ale ako to pri vtedajších technických a technologických možnostiach dosiahnuť. Myšlienka bola jednoduchá. Izolácia, či tepelná ochrana domu musí byť natoľko výrazná, aby bolo možné upustiť od konvenčného poňatia vykurovania a využívať energiu, ktorá sa ponúka mimo tieto klasické zdroje.

Podarilo sa vystavať dom, ktorého spotreba v priebehu sledovaných 15 rokov nepresiahla 10 kWh / (m²a), čo pri návrate v našom texte je možné klasifikovať ako niečo medzi nulovým a pasívnym domom. Pre lepšiu predstavu je to asi desatina spotreby klasického domu. Vynásobme cenami médií za klasický ohrev a pochopíme, kde sa skrýva tá snová dimenzia celého problému. Pochopiteľne všetky ďalšie aspekty ako zdravie, ekológia sú stále v hre. Medzitým sa pochopiteľne zmenilo mnohé a v súčasnej dobe je napríklad v Rakúsku dopyt po tomto typu bývania trojnásobný oproti ponuke.

 

Čo je potrebné pre tento spôsob bývania?

5. Rez - schéma pasívneho domu, Autor: Ing. arch. Petr Brandejský
5. Rez - schéma pasívneho domu
Autor: Ing. arch. Petr Brandejský
V kocke sú to:

 • orientácia miestností voči svetovým stranám
 • kvalitná izolácia stien a strechy
 • kvalitné výplne otvorov - okná a dvere vrátane rámov a zasklenie
 • neprievzdušnosť a vzduchotesnosť celého objektu
 • účinné vetranie s rekuperáciou

Steny, stropy

Zateplenie stien je nevyhnutnosťou, pretože v klasickej stavbe bez rekuperácie bol prestup vzduchu stenami (hoci nechcený) skoro nutnosťou, strán plesní a hocikedy aj čerstvého vzduchu. V prípade použitia rekuperácie vzduchu je naopak nevyhnutnosťou hermetické zaizolovanie domu, jeho obálky. Niekedy je maximálne zateplenie napr. polystyrénom spájané s možnosťou tvorby plesní. Rekuperáciou však tento problém odpadá. Vzduch sa čistí, je zbavený nadmernej vlhkosti.

Výplne otvorov

U okien a dverí je nevyhnutnosťou kvalitné trojsklo s použitím ušľachtilých plynov a polyesterové zrkadlové fólie. Rámy sú slabým článkom výplní otvorov. Preto je dobré mať ich zapustené v zosilnenej stene a starostlivo voliť ich tepelno-technické vlastnosti. Je možné aj vetrať klasicky oknami, ale vzhľadom ku komfortnosti vzduchu vo vnútri, to nutné nie je. Z tohto dôvodu sa niektoré krídla okien robia fixné, čím odpadajú ďalšie kolízne miesta (škáry a. i.). Na fotografiách vidíme, že v tomto type bývania  sú  vo veľkej miere využívané tieniace techniky, ako sú nepriedušné žalúzie v ráme s plným odvrátením otvoru, slnolamy, markízy a i..

Rekuperačná jednotka

6. Nízkoenergetický dom, Foto: Kit Latham Berkshires
6. Nízkoenergetický dom
Foto: Kit Latham Berkshires
Dosiahnuť na kritériá nízkoenergetických domov (pasívnych aj nulových) je prakticky nemožné bez využitia rekuperačnej jednotky. Čerstvý vzduch berie zvonku, ten čistí a ohrieva alebo chladí na potrebnú teplotu. Vzduch z miestnosti naopak vychádza cez výmenník, kde odovzdá svoje teplo prichádzajúcemu vzduchu. Nie je to len nejaké drobné zachytávanie tepla, ale v percentách to hocikedy znamená, že účinnosť rekuperátorov je 95%. Zvyšných 5% je dohrievanie elektricky alebo teplou vodou. Rozvody sú situované a riešené obdobne ako pri klimatizácii. Celá jednotka býva situovaná v technickej miestnosti, mimo obytnú časť domu. Rekuperátor je väčšinou tvorený výmenníkom, ventilátorom odťahu a ventilátorom čerstvého vzduchu. Obe tieto sústavy majú svoje filtre, ktoré môžu byť doplnené peľovým filtrom pre alergikov, popr. filtrom z aktívneho uhlia proti vonkajším pachom. Je dobré túto jednotku kombinovať napr. so vzduchovým zemným výmenníkom tepla. Celý princíp pracuje na rozdiele teplôt v mieste zemného čerpadla (2 m pod zemou je konštantná teplota + 10 °C) a vonkajšej teploty v zime aj v lete. Často je využívané u týchto domov aj solárnych panelov. Čo sa týka otázky vnútorných krbov, nie je problém objekt krbom vybaviť, len sa neodporúča vložka s otvoreným ohniskom. Má to svoju logiku, pretože do vyváženého celku s prehľadnou a presnou výmenou tepla a vzduchu, vložíme prvok, ktorý systém v mieste krbu rozladí.

7. Nízkoenergetické bytové domy, Švédsko, Foto: La Citta Vita
7. Nízkoenergetické bytové domy
Švédsko
Foto: La Citta Vita
Ako v každej bájke, drobné ponaučenie. Ak vám bude niekto tvrdiť, že vám vytvorí dom s kvalitnou izoláciou a dosiahne tak efekt nízkoenergetických domov, ale bez rekuperačnej jednotky, neverte mu. Dobrá izolácia je vždy pochopiteľne ku prospechu veci. Ale ak je toto vytrhnuté z kontextu, dotyčný chytrák len ťaží z trendovosti celej problematiky.

Čo za čo?

Ak vezmeme cenu tohto bývania vo vzťahu voči úspore, potom vedzte, že hovoríme o navýšení ceny cca o 3 - 10% oproti úspore 40 - 60% ročne za vykurovanie. Ekologickosť a ekonomickosť sú len časťou výhod nízkoenergetického bývania. Ťažko môžeme kvantifikovať napríklad zdravé prostredie pre alergikov, ľudí s dýchacími ťažkosťami, chorých, ale aj starších ľudí.

Ako taký dom spoznáme?

8. Nízkoenergetické rodinné domy, Švédsko, Foto: La Citta Vita
8. Nízkoenergetické rodinné domy
Švédsko
Foto: La Citta Vita
Často je to stavba ako každá iná. Avšak niektoré danosti sú aj v tejto problematike vhodné k nasledovaniu. Fasády aj celá stavba sú väčšinou tvorené rovnými plochami, bez zbytočných výstupkov, úskokov a komplikovaných tvarových výstrelkov. Je jasné, prečo tomu tak je. Zložité tvary sa horšie izolujú, komplikujú nám stavbu tepelnými mostmi a zložitými detailmi. Najvýhodnejšie by bolo vyrobiť dom v tvare gule, keď pri najmenšom povrchu, docielime najväčšieho objemu. Tento tvar však nie je technicky i technologicky využiteľný, takže sa ponúka hlavne kubus, kocka, hranol, popr. časti valca, kužeľa alebo ihlanu a ich prieniky. Objekt je vhodné vkusne prepojiť s prírodou, zapustiť do svahu, využiť prirodzenej izolácie rastenou zeminou. Okná pokiaľ možno nedávame veľkoplošné a tiež sa vyhýbame zložitým detailom. Vzhľadom k cene kvalitných rámov a trojskiel  so špeciálnou úpravou, je vhodné stavbu nepredražovať. Fasády môžu byť vrstvené, veľmi pestré, ale i tu je potrebné hľadieť na farby, ktoré fasádu zbytočne ohrievajú. Rozdiel teploty u tmavej fasády môže byť o 3 až 5 ° C vyššia ako u fasády svetlej.

9. Fasáda nízkoenergetického domu, Foto: lujayhtiot
9. Fasáda nízkoenergetického domu
Foto: lujayhtiot
Obdobne to platí aj o materiálovom spracovaní. Aj z týchto pravidiel existujú výnimky, viď.  detská škôlka s veľkoplošným presklením fasády a i..  Ale ak chceme udržať v rozumnej miere naše výdavky na obstaranie stavby, je dobré tieto princípy vziať do úvahy. To však neznamená, že v týchto mantineloch nemožno postaviť zaujímavú a osobitú stavbu. Naše ukážky na fotkách sú toho dôkazom. Ľahko strohé a technicistické poňatie doplnené prievlakmi, radením okien, citlivé svojím zakomponovaním do celku okolia, doplnené vkusne zeleňou, farebnosťou fasády, slnolamami apod. vyznieva veľmi moderne, vkusne a usporiadane. Aj tu platí okrídlené, menej je niekedy viac. Opak stretávame dnes na každom kroku.

Ak Vás zaujíma niečo, čo sa dotýka spomínanej témy, prípadne aj iných vecí spojených s bývaním, potom na vaše otázky odpovieme na našom diskusnom fóre na týchto stránkach. Ak je vašu otázku možné vyriešiť na tejto platforme, je vám naša pomoc plne k dispozícii. Pochopiteľne tu máme obmedzené možnosti a nie je možné pre každého napísať obsiahly článok o čiastkovom riešení daného prípadu. Ak problém vyžaduje rozsiahlejší zásah, potom sa môžete cez naše stránky spojiť s autorom a dohodnúť si osobný kontakt s prípadným riešením za spolupráce architekta.

Ing. arch. Petr Brandejský

Použité zdroje:

 • CENTRUM PASÍVNÍHO DOMU
 • ASTING CZ PASÍVNÍ DOMY s.r.o.
 • WIKIPEDIE

Použité fotografie:

 1. seier+seier, CC BY 3.0
 2. doug_wertman, CC BY 3.0
 3. La Citta Vita, CC BY-SA 3.0
 4. La Citta Vita, CC BY-SA 3.0
 5. Ing. arch. Petr Brandejský
 6. Kit Latham Berkshires, CC BY-ND 3.0
 7. La Citta Vita, CC BY-SA 3.0
 8. La Citta Vita, CC BY-SA 3.0
 9. lujayhtiot, CC BY-ND 3.0
Zdieľajte tento článok 0x 0x 0x
0x

Ing. arch. Petr Brandejský

Ing. arch. Petr Brandejský na sociálnych sieťach:
Oznámte ostatným čitateľom váš názor / Počet príspevkov: 0
Nadpis:
  Vaše meno:

Prečítajte si tiež ↓

2komentárov
Očami architekta: Nepodceňujte vodné pary, najväčšieho nepriateľa zateplených striech

Očami architekta: Nepodceňujte vodné pary, najväčšieho nepriateľa zateplených striech

Vydané: 28.01.2015 ▪ Autor: Ing. arch. Petr BrandejskýOčami architekta ▪ Prečítané: 4016x

Chystáte sa rekonštruovať podkrovie na bývanie alebo vás štvú straty tepla, nekontrolovateľne unikajúceho z domu? Zrejme vás čaká a neminie zateplenie strechy. Čo je pri realizácii dôležité vám povie architekt Petr Brandejský.

Celý článok
Očami architekta: Pozor na penových majstrov alebo Aké závady nájdete na vašej streche?

Očami architekta: Pozor na penových majstrov alebo Aké závady nájdete na vašej streche?

Vydané: 15.01.2015 ▪ Autor: Ing. arch. Petr BrandejskýOčami architekta ▪ Prečítané: 1794x

Vidíte pri daždi alebo topení snehu mokré fliačky v horných rohoch miestností pod strechou? Rýchlo zakročte, pretože z malej škvrny môže byť obrovský problém. Aké závady strechy spôsobujú zatekanie, odhaľuje Ing. arch. Petr Brandejský.

Celý článok
Očami architekta: udržujte strechu v dobrom stave, ušetríte si veľa starostí

Očami architekta: udržujte strechu v dobrom stave, ušetríte si veľa starostí

Vydané: 23.12.2014 ▪ Autor: Ing. arch. Petr BrandejskýOčami architekta ▪ Prečítané: 1995x

Poriadna strecha je základom bývania, a preto je dôležité sa o ňu starať. Viete to? Architekt Petr Brandejský vám v ďalšej časti seriálu o stavbách poradí, na ktoré miesta sa sústrediť, aby ste predišli neskorším problémom.

Celý článok