PREVÁDZKA E-SHOPU BOLA UKONČENÁ

Vážení zákazníci,

ospravedlňujeme sa, ale prevádzka e-shopu bola ukončená. Objednávky už nie je možné vykonať.

Ďakujeme za pochopenie.

HDF čiže tvrdá drevovláknitá doska

HDF čiže tvrdá drevovláknitá doska

Skratka HDF pochádza z anglického spojenia slov High Density Fibreboard, čo môžeme preložiť ako vysoko zhustená doska alebo panel z drevných vlákien. Všeobecne sa však používa názov "tvrdá drevovláknitá doska" a snáď ešte známejší je jej obchodný názov Sololit.

HDF je veľkoplošný materiál vyrobený z drevných vlákien. Jeho hustota sa pohybuje od 900 Kg/m3 vyššie a vo väčšine prípadov sa vyrába v hrúbkach 2 až 6 mm.

História

Od roku 1949 sa ako jedna z prvých firiem vo svete, začala výrobou tvrdých drevovláknitých dosiek, zaoberať česká firma Solo Sušice, ktorá dala tomuto veľkoplošnému materiálu obchodný názov Sololit (niekedy sa tiež používa Sololak). Ihneď po zavedení výroby sa HDF dosky uplatnili nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu. Od konca 90. rokov sa však výroba v Sušici uzavrela a tvrdé drevovláknité dosky sú v drvivej väčšine dovážané.

Výroba

Drevovláknité dosky definuje norma STN EN 316, ako dosky s hrúbkou 1,5 mm a viac, vyrobené z lignocelulózových vlákien za použitia zvýšenej teploty alebo tlaku. K spojeniu vlákien dochádza zplstnatením vlákien a ich prirodzenou lepivosťou (vďaka lignínu) alebo syntetickou živicou (lepidlom), ktorá sa pridáva k vláknam.

Tvrdé drevovláknité dosky (DVD) sa môžu vyrábať dvoma spôsobmi, suchou alebo mokrou cestou. Hlavný rozdiel medzi procesmi výroby suchou a mokrou cestou je vo vlhkosti vlákien pri formátovaní dosiek, kedy pri suchom procese majú vlákna vlhkosť nižšiu ako 20 % a pri mokrom procese sa vlhkosť vlákien naopak pohybuje nad 20 %. Ďalším rozdielom je vstupná surovina, teda druh použitého dreva.

Pri suchej výrobe sa využívajú predovšetkým vlákna z dreva buka (v niektorých prípadoch sa môže pridávať i ihličnaté drevo). Vlákna sú spájané pomocou fenolformaldehydových lepidiel s prídavkom parafínu. V procese výroby mokrou cestou sa využívajú predovšetkým ihličnaté dreviny s prídavkom močovinoformaldehydových lepidiel a parafínu pre zvýšenie odolnosti proti vlhkosti.

Povrch tvrdých drevovláknitých dosiek môžeme bežne upravovať potlačou, laminovať, dyhovať alebo polepiť papierovou fóliou. Tvrdé drevovláknité dosky sa najčastejšie vyrábajú vo formáte 2800 x 2070 mm.

Využitie tvrdých drevovláknitých dosiek

HDF vyrábané mokrou cestou sa predtým využívali predovšetkým na plášte pri výrobe interiérových hladkých dverí. Ďalej sa využívali na dná zásuviek a tiež na chrbáty komôd a skríň. V dnešnej dobe výroba mokrou cestou ustupuje a tvrdé drevovláknité dosky sa vyrábajú skôr suchým procesom. HDF vyrábané suchou cestou sa taktiež používajú na výrobu nábytku, predovšetkým na chrbáty komôd, skríň a dná zásuviek. Ďalšie uplatnenie týchto DVD nájdeme v interiéri na rôzne obklady, laminátové podlahy, ale aj na rebrá stropných nosníkov alebo strešnú krytinu, výrobu líšt a reklamných tabúľ.

Výhody

 • veľmi tvrdé
 • homogénne
 • alternatíva k preglejke
 • široká oblasť využitia
 • výroba z drevného odpadu
 • výrazne lacnejšie v porovnaní s preglejkou
 • jednoduchá údržba
 • pomerne ľahko sa opracovávajú
 • vysoko odolné proti mechanickému poškodeniu
 • tvarová stálosť
 • v porovnaní s MDF majú lepšie ohybové vlastnosti

Nevýhody

 • ako spojivá HDF sa používajú spojivá, ktoré obsahujú zvyškový formaldehyd, ktorý je zdraviu škodlivý
 • vďaka zvyškovému formaldehydu je tiež ťažšia ich likvidácia
 • vyššia objemová hmotnosť vďaka ich hustote
 • drahšie ako drevotrieskové dosky

Údržba

Údržba výrobkov z tvrdej drevovláknitej dosky s povrchovou úpravou sa väčšinou vykonáva suchou alebo vlhkou handričkou, rovnako ako v prípade laminátových podláh z tvrdej drevovláknitej dosky. Utieranie prachu, teda suché čistenie, by sa malo realizovať pomocou prachových utierok. Čo sa podláh týka, môžu sa bežne vytierať mopom s pH neutrálnym čistiacim prostriedkom.

Hlavné znaky HDF

HDF sa vyrába z drevných vlákien, ktoré sú v jeho surovej štruktúre (pokiaľ teda nie je povrchovo dokončená dyhou, fóliou a pod.) jasne viditeľné. Drevné vlákno je v porovnaní s trieskami a štiepkou mnohonásobne menšie. Tvrdé drevovláknité dosky vyrobené mokrým spôsobom spoznáme tak, že jedna strana dosky bude hrubá, respektíve jedna strana bude mať na sebe vyrazené sito, kdežto naopak tvrdá drevovláknitá doska vyrobená suchým spôsobom bude obojstranne hladká.

Zhrnutie

Tvrdé vláknité dosky môžeme rozdeliť podľa toho, či budú využité v interiéri alebo exteriéri, v suchom alebo vlhkom prostredí a podľa účelu použitia - na nosné alebo nenosné účely, pre krátkodobé alebo dlhodobé zaťaženie, atď. HDF je vďaka svojim vlastnostiam hojne využívaný materiál ako v nábytkárskom odvetví, tak aj v stavebníctve, stolárstve a ďalších odboroch. Hustota sa pohybuje okolo 900 Kg/m3, výnimočne 1200 Kg/m3 (najmä pri použití na podlahy). Norma ČSN EN 312 potom podľa účelu a podmienok použitia rozdeľuje tieto vláknité dosky do 7 tried a určuje požiadavky na pevnosť pružnosť, napučanie atď.

Krátke video o celom procese výroby nábytku z HDF (MDF) dosiek od ťažby dreva, cez povrchovú úpravu, až po montáž nábytku u zákazníka.

Zdroje:

http://people.fsv.cvut.cz/~svobodal/sh/SH3v1.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evovl%C3%A1knit%C3%A1_deska

6 821
Čaká na vás 6 821 modelov nábytku.
1
Za posledný mesiac sme zaradili 1 noviniek.
959 187
Máme pre vás nábytok v 959 187 variantoch rozmerov, materiálov a farieb.